Zbieranie wody deszczowej – projekty i dofinansowania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to organ promujący, prowadzący i decyzyjny w zakresie dofinansowania m.in. do systemów zbierania wody opadowej w naszym kraju. W ramach swoich inwestycji prowadzi działania skierowane głównie do samorządów. Samorządy z kolei, działając na niższym szczeblu opracowują programy dla indywidualnych mieszkańców.

Mała retencja, duży efekt

To hasło Wód Polskich promujące małą retencję, czyli nic innego jak zbieranie wody deszczowej na skalę regionu i najbliższej okolicy. Jednym z ciekawych projektów realizowanych w ramach małej retencji są „Łąki kwietne nad Bystrzycą” w Lublinie, założone w kwietniu 2020 roku. Poza zwiększeniem retencji gleby, kwietna łąka, zwiększa bioróżnorodność, doskonale redukuje zanieczyszczenie powietrza oraz posiada walory estetyczne. Należy też wspomnieć o programie retencji wsi, w którym budżet wynosi aż 50 mln złotych, a samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Programy w gminach i miastach

Jak widać działania zmierzające do poprawy gospodarki wodnej w kraju są prowadzone na szeroką skalę. Poszczególne miasta, wsie i regiony walczą o poprawę retencji i ekologiczne gospodarowanie wodą. Prowadzone są również działania skierowane do indywidualnego użytkownika, aby zbieranie wody deszczowej było realizowane przez każde gospodarstwo domowe. Mamy na przykład ogólnopolski program „Moja woda”, który ma być kontynuowany do 2024 roku. W stolicy do wzięcia jest nawet 10 000 złotych w ramach akcji „Warszawa chwyta wodę”. Na południu Polski są m.in. programy: „Bielsko-Biała łapie deszcz” oraz „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”, oba zachęcające do przydomowej retencji.

Jak wysokie są dotacje?

Dla indywidualnych gospodarstw domowych wysokość dotacji i jej szczegółowe przeznaczenie zależy od regulaminu opracowanego przez daną gminę czy miasto. W ramach posiadanego budżetu i pozyskania ewentualnego dofinansowania od państwa, w różnych miejscowościach w Polsce możemy spodziewać się dopłaty od 50 do nawet 80% inwestycji. Ten najwyższy pułap gwarantował przykładowo Wrocław w programie „Złap deszcz 2020”. Często określony jest też górny próg dofinansowania, jakie możemy otrzymać – jest to od 2 do nawet 10 tysięcy złotych. Jak widać programy dopłat są naprawdę atrakcyjne i pozwalają przy minimalnym wkładzie własnym, korzystać z darmowej wody deszczowej.

 

Author: podlogigdynia.pl