Klasyfikacja PKD

Każda osoba, która zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą, powinna zaznajomić się z pojęciem kodów PKD. Jest to skrót od “Polska Klasyfikacja Działalności”. Na terenie Polski jest to obecnie obowiązujący podział działalności gospodarczych na ich rodzaje. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają przygodę z własną firmą, powinni dokładnie przeanalizować listę kodów, by wybrać odpowiednie dla swojej działalności oznaczenie. Kody PKD składają się z czterech cyfr oraz wielkiej litery alfabetu. Aby rozpocząć działalność gospodarczą i zarejestrować wszystkie potrzebne kody, należy dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. Formularz można wypełnić zarówno poprzez stronę internetową, jak i w Urzędzie Miasta. Strona CEIDG zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące klasyfikacji PKD, co bardzo ułatwia start nowym przedsiębiorcom.

Author: podlogigdynia.pl